Få ett slott i Italien!

Vill du ha ett slott i Italien? Du kan få det gratis, om du vill. Jo du läste rätt, men även om du får ett helt slott själv, kräver de slott som italienska staten skänker bort, att du har resurser att renovera och underhålla dem. Enligt residencemagazine.se finns det så många som 103 slott som bortskänkes, bara i år. Det gör de i ett försök att dels öka turismen och dels få resursstarka personer som tar hand om det italienska kulturarvet, som just nu håller på att vittra bort, om inget händer. För att kvala in och få ett italienskt slott krävs att du lämnar in en detaljplan på hur du tänker dig en framtida renovering. Om du har gjort en godkänd sådan plan kan du få ett slott inom nio år. Anmälan ska vara inne senast den 26/6 i år. Lycka till, det kanske är du som snart blir slottsägare! Här hittar du mer information, på italienska!

1 May 2017