Tips för elsäkert hem

Att se över elsäkerheten hemma, det kan vara bra om du har flyttat, renoverat eller fått barn. Börja gärna med att besikta boendet, genom att anlita ett auktoriserat elföretag. Du kan med fördel kontakta en elektriker Mariestad om det är där du bor.

Det kan även vara bra att se till så att det finns en jordfelsbrytare, som fungerar korrekt.

Bra tips för att elsäkra hemmet

Bra saker att göra i äldre fastigheter, det är bland annat att petskydda eluttagen, undvika lösa sladdar, barnsäkra spisen och placera elapparater på en säker plats i sovrummet. Främst då om ni är en barnfamilj. Just detta att ha petskydd, det är ett måste i äldre bostäder. I nybyggda bostäder finns det alltid moderna eluttag med inbyggda petskydd. 

Lösa sladdar är både osnyggt och farligt. Om isoleringen runt sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den eller om den delvis har slitits loss ur en stickpropp, kan den bli direkt livsfarlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta en elektriker installera fler vägguttag.

En annan sak att göra, det är att se till att du bara köper CE-märkta produkter. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EU-direktiven.

Du som vill ha en bra lista på att göra hemmet elsäkert, du kan hitta en smart checklista på Elsäkerhetsverkets hemsida. Kolla gärna in den så att du kan göra ditt hem elsäkert.

1 Jan 2022